Bezpłatne szkolenie: Asertywność i rozwiązywanie konfliktów: 18.01.2011 i 02.02.2011

11.01.2011

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działająca na rzecz MSP, zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Asertywność i rozwiązywanie konfliktów”, organizowane jako cykl dwóch spotkań szkoleniowych.

1.    ASERTYWNOŚĆ: 18 stycznia 2011 r. (9.00-16.00)
2.     ROZWIĄZYWANIE KONFLIKÓW: 2 lutego 2011 r.
(9.00-16.00)

Szkolenia odbędą się w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie.
Więcej informacji o szkoleniach znajduje się w załączeniu.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Fundacji: Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w całym cyklu, obejmującym dwa dni szkoleniowe.


1.    Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Brak otrzymania takiej informacji jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
2.    Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.
3.    Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia lub do wyczerpania miejsc.


W razie pytań prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail:  j.golonka@pfp.com.pl


Łączymy pozdrowienia
Dział Szkoleń i Doradztwa PFP