Światowy tydzień przedsiębiorczości już za nami...

29.11.2010

W dniach 15-21 listopada br. odbyła się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) – inicjatywy mającej na celu ponadnarodowe wsparcie i stworzenie klimatu dla postaw przedsiębiorczych. Ponadto celem ŚTP było promowanie swobodnego przepływu myśli, idei, pomysłów, a w konsekwencji ukazanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Jak co roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości brała aktywny udział w tym wydarzeniu, zachęcając kreatywne, przedsiębiorcze osoby do działania na rzecz rozwoju swoich przedsiębiorczych umiejętności.

W ramach ŚTP, Polska Fundacja Przedsiębiorczości zorganizowała szereg specjalistycznych szkoleń skierowanych do przedsiębiorców oraz osób myślących o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wśród tematów szkoleń znalazły się Zmiany podatkowe w 2011 roku, ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć małą firmę, Asertywność w życiu zawodowym, Style myślenia: pracuj i zarządzaj w dobrym stylu, Zarządzanie czasem oraz Prawa i obowiązki podatnika w kontroli podatkowej. Największe zainteresowanie wśród uczestników szkoleń wzbudziła Gra Cash flow - spraw by pieniądze pracowały dla Ciebie, podczas której gracze, poprzez symulację rzeczywistego inwestowania, uczyli się jak zarządzać własnymi środkami, aby ostatecznie to pieniądze zaczęły dla nich pracować.

W szkoleniach zorganizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach ŚTP udział wzięło 128 osób. Wszystkie szkolenia były dla uczestników bezpłatne.