Szkolenie - Zarządzanie projektami

01.12.2007

Szanowni Państwo !
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Zarządzanie projektami", dotyczące zagadnień związanych z etapami planowania, realizacji i zakończenia (rozliczenia) projektów, w szczególności dofinansowanych z programów pomocowych UE dla przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników się z cyklem życia projektów od etapu jego planowania, poprzez realizację, rozliczenie i ewaluację efektów. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy planują ubieganie się o dofinansowanie z funduszy pomocowych lub realizację projektów związanych z rozwojem ich firm.

Szkolenie prowadzone będzie przez panią Tamarę Figurską - eksperta w zakresie funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, współpracującą z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 05 grudnia 2007 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, sala Toronto (I piętro).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres pfp@pfp.com.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04 grudnia br. do godziny 12.00 lub do wyczerpania miejsc !

Serdecznie zapraszamy !