Projekt INNOSTART - Szkolenie ABC Przedsiębiorczości

30.12.2008

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechnika Szczecińska oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu pt.: "ABC Przedsiębiorczości" które odbędzie się w dniach 13-16 stycznia 2009 r. w godzinach 9.00-16.00, w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ulicy Monte Cassino 32 w Szczecinie.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu pt. Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej. INNOSTART, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest zachęcenie, zwłaszcza młodych ludzi, do podjęcia własnej działalności gospodarczej, która umo?liwi im w przyszłości realizację własnych zamierzeń i pracę w zakresie i na warunkach przez nich samych wybranych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają mo?liwość samorealizacji i spełnienia swoich marzeń. Same decydują o strategii przedsiębiorstwa, które utworzyli oraz o planach rozwoju firmy. Dzięki szkoleniu przyszli przedsiębiorcy zapoznają się z przepisami prawnymi regulującymi rozpoczynanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej, poznają zasady zakładania i funkcjonowania firmy w gospodarce wolnorynkowej oraz nauczą się ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności. Dzięki temu ryzyko związane z planowaną działalnością gospodarczą zostanie zminimalizowane i łatwiej będzie osiągną sukces. W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Szkolenie stanowi jeden z etapów cyklu szkoleń przewidzianych dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników uczelni wy?szych, naukowców, zespołów badawczych z uczelni i instytutów, planujących zało?enie działalności gospodarczej w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne pomysły.

Szkolenie w formie aktywnych warsztatów, poprowadzi pani Justyna Maćkowiak - doradca gospodarczy, praktyk, konsultant w dziedzinie podatków. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej, a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Podstawą zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu jest osobiste zgłoszenie się w biurze RCIiTT w Szczecinie przy ul. Janosika 8, pokój 19 oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 stycznia 2008 r.

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel. 91 449 43 54 lub 606 919 632.

Załączniki: