Szkolenie w dniu 14.09.2005 pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wałcz

30.08.2005

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji Programu Phare, w imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus", a także Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne, na temat Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące Programu Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

Program Phare 2003 oraz Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" są programami przeznaczonym dla sektora MSP, które chciałby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje i pomoc doradczą. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, w ramach którego można uzyskać dotację w wysokości do 50 000 Euro. Pieniądze te mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nowoczesnych maszyn, wyposażenia biurowego, niektórych specjalnych środków transportu oraz mebli w przypadku hoteli.

Seminarium prowadzone będzie przez Doradców Punktu Konsultacyjnego Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa zachodniopomorskiego.

Seminarium odbędzie się dnia 14 września 2005 r. w godzinach 10.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wałczu (na parterze), ul. Dąbrowskiego 8.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas seminarium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa pod nr (+67) 258-24-01 w.39, lub w.31, do dnia 10.09.2005 r. do godz. 15.30.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Marian Rekowski (tel. 067 258-24-01 w.39 lub p. Janina Siemieńczuk (tel. 067 258-24-01 w.31).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Zaproszenie
Harmonogram