Szkolenie Szkolenie PO IG 8.1, Szczecin, 01.03.2010.

19.02.2010

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Szkolenie PO IG 8.1".

Celem działania 8.1 jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji.

Szkolenie będzie miało wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Uczestnicy uzyskają informacje nt. możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IG, a także poznają zasady pisania wniosku o dotację. Podczas szkolenia przewidziano także część warsztatową.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z grupy mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych aplikowaniem o dotację w ramach działania 8.1 PO IG. Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych laptopów, z uwagi na możliwość praktycznego wypełnienia wniosków podczas szkolenia. Spotkanie to będzie również okazją do zapoznania się z bieżącą ofertą finansową i szkoleniową Fundacji. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych, a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie.

Szkolenie poprowadzi Pan Przemysław Żyła - przedsiębiorca, konsultant, handlowiec. Entuzjasta nowych technologii oraz komunikacji. Aktywny uczestnik spotkań branżowych zorientowanych wokół WEB2.0. Praktyk dotacji POIG 8.1 i 8.2.

Szkolenie odbędzie się dnia 1 marca 2010 r. w godzinach 09.00 - 16.00 w Ośrodku szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, sala Toronto.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.netcamp.net.pl.

Z poważaniem, w oczekiwaniu na spotkanie.