Szkolenie Asertywność w życiu zawodowym, Szczecin, 05.03.2009r.

25.02.2009

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), działająca na rzecz MSP, ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Asertywność w życiu zawodowym".

Życie społeczne to ciągła konfrontacja zarówno z pojedynczym człowiekiem, jak i z grupą ludzi. Nie wystarczy posiadać wiedzę i mieć motywację do radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach interpersonalnych. Trzeba przede wszystkim umieć tę teorię zastosować w codziennej praktyce. Asertywność jest rodzajem zachowania, które opiera się na szacunku dla siebie samego oraz dla innych. Jego celem jest porozumiewanie się i znajdowanie rozwiązań respektujących potrzeby i prawa wszystkich zainteresowanych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z głównymi zasadami asertywności oraz umiejętnościami, które można stosować w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie nie ma charakteru terapeutycznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, jak i pracowników firm. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poznania plusów i minusów bycia asertywnym zdiagnozowania własnego stylu zachowania, dokonania samoanaliza zachowań asertywnych i nie asertywnych w różnych obszarach społecznych, a także przećwiczenia umiejętności bycia asertywnym w różnych rolach społecznych.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych, a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie.

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Stelmach - licencjonowany doradca zawodowy, pedagog, trener i wykładowca w dziedzinie zajęć psychologiczno-motywujących, trener współpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 5 marca 2009 roku w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Łączymy pozdrowienia  - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.