Zapytanie ofertowe - kampania promocyjna

08.04.2014

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekty Funduszy Pożyczkowych współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,  zwraca się z prośbą złożenia oferty na zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w okresie od 28.04.2014 do 10.06.2014 roku z wykorzystaniem radia i Internetu na obszarze województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, wariantowych i autorskich.

Termin składania ofert: 18.04.2014 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej