Zapytanie ofertowe - e-learning

10.10.2014

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekt Fundusz Mikropożyczkowy KLON w ramach realizacji Projektu: „Fundusz Mikropożyczkowy KLON” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Budowa treści szkoleniowych w 5 obszarach tematycznych oraz digitalizacja e-szkoleń, dostarczenie, konfiguracja, i utrzymanie platformy e-learningowej w ramach realizacji Projektu: „Fundusz Mikropożyczkowy KLON”.

Termin składania ofert: 24.10.2014 roku (decyduje data wpływu).

Załączniki:

 

 

Termin składania ofert: 24.10.2014 roku (decyduje data wpływu
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej