Zapytanie ofertowe dot. kampanii promocyjnej projektów objętych Inicjatywą JEREMIE w woj. wielkopolskim

18.10.2013

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), realizując projekty objęte Inicjatywa JEREMIE pn. „Fundusz Pożyczkowy „WIELKOPOLSKA – JEREMIE” w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego  „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kampanię promocyjną projektów JEREMIE w woj. wielkopolskim obejmującą radio, prasę i internet. zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin nadsyłania ofert: 25.10.2013 r.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej