Turystyka, kultura i gastronomia z szansą na atrakcyjne wsparcie finansowe z KPO. Rusza projekt dotacji dla sektora HoReCa.

17.01.2024

Województwa zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie – przedsiębiorcy z tych regionów będą mieć szansę na wsparcie w ramach programu dotacyjnego realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, skierowanego do sektora HoReCa, turystyka i kultura – branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Pieniądze pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy (Inwestycja A1.2.1 KPO). Ich celem jest wsparcie budowania odporności MŚP na wypadek kolejnych kryzysów i rozwój przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane firmom sektora MŚP na realizację projektów, zakładających unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach.

Środki „na rozwój”

Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie wspierać przedsiębiorców w kolejnym, istotnym obszarze gospodarczym będąc operatorem w Regionie 1, czyli na obszarze województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego.

Fundacja będzie oferować przedsiębiorcom dotacje w ramach Projektu pn. „HoReCa Pomorze”, których przeznaczenie ma być nakierowane na rozwój przedsiębiorców poprzez inwestycje w branżę turystyczną, kulturalną, gastronomiczną, a opcjonalnie na podniesienie kwalifikacji, przekwalifikowanie i usługi rozwojowe.

Na co będzie można przeznaczyć środki?

Na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, obejmujące w szczególności koszty: robót budowalnych, zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, działań związanych z zieloną transformacją, działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Szczegóły ubiegania się o wsparcie zostaną przedstawione po podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór dla MŚP planowany jest w II kwartale br.

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie podstrona internetowa Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dedykowana tematom związanym z programem HoReCa.

Do tego czasu więcej informacji dostępnych jest na stronie PARP:

  1. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85584:pomoc-dla-branzy-horeca-parp-oglasza-wyniki-naboru 
  2. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85637:parp-i-krajowy-plan-odbudowy-stymulowanie-konkurencyjnosci-polskiej-gospodarki-przez-innowacje-i-zwiekszenie-odpornosci
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej