Pożyczka na innowacje. Miliony dla podlaskich przedsiębiorców

31.01.2024

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest już znana przedsiębiorcom z województwa podlaskiego. Rok 2024 to nowe pomysły, nowe projekty, ale i kolejna szansa na uzyskanie atrakcyjnego wsparcia na rozwój. 

Nowością są Instrumenty Finansowe: Pożyczka na innowacje

W dniu 03 stycznia br. PFP zawarła dwie Umowy Operacyjne z BGK. Każdy z projektów to szansa na dofinansowanie dla co najmniej 42 firm działających w sektorze MŚP, przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps.

I Umowa Operacyjna: do przedsiębiorców trafi ponad 16,3 milionów złotych. Jednorazowe wsparcie może wynieść nawet 1,5 miliona złotych, a czas spłaty może wynieść do 84 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek jest znacznie korzystniejsze niż na rynku komercyjnym i wynosi 1% lub 2%.

II Umowa Operacyjna: do przedsiębiorców trafi ponad 16,6 milionów złotych. Jednorazowe wsparcie może wynieść nawet 1,5 miliona złotych, a czas spłaty może wynieść do 84 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek jest znacznie korzystniejsze niż na rynku komercyjnym i wynosi 1% lub 2%.

- Celem Instrumentu Finansowego jest wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP oraz przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps poprzez wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych. Finansowanie jest w szczególności ukierunkowane na zwiększenie zaawansowania technologicznego, poziomu automatyzacji, robotyzacji i zdolności do wdrażania innowacji oraz wykorzystujących zielone technologie, GOZ i Przemysł 4.0 – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Wakacje kredytowe - zawieszenie obowiązku spłaty raty kapitałowo-odsetkowej

W każdym z projektów przedsiębiorcy posiadają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Warunki są następujące: maksymalny okres wakacji kredytowych wynosi
6 miesięcy, rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji, jeżeli te dwa okresy nachodzą na siebie. Na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres wakacji kredytowych może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, o którym mowa powyżej, o maksymalnie 6 miesięcy.

- Ze szczegółami obu instrumentów przedsiębiorcy mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej lub podczas konsultacji telefonicznych, wideokonferencji, bądź bezpośrednio w naszym oddziale w Białymstoku – zaprasza Prezes Marcin Pawłowski.

Nabór wniosków do obu projektów rozpoczął się dzisiaj tj. 31 stycznia 2024 r. o godzinie 8:00

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
Pożyczka na innowacje
Pożyczka na innowacje II 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej