Podmioty Ekonomii Społecznej mogą liczyć na wsparcie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

17.08.2023

Pożyczki płynnościowe, ale i pożyczki misyjne – to produkty, które Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje Podmiotom Ekonomii Społecznej działającym w całej Polsce. To kolejna odsłona społecznej działalności naszej instytucji. Ze wsparcia skorzystały już fundacje, stowarzyszenia, czy spółki non profit.

– Nasze wsparcie udzielane jest na zasadach społecznych, a nie komercyjnych. To atrakcyjna pomoc finansowa, która sprawia, że ekonomia społeczna w Polsce może przeżywać rozkwit – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Pożyczka płynnościowa. „Szansa na wsparcie działalności”

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dostępne środki w ramach projektu wynoszą 7 mln zł i przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej.

– Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 50 tysięcy złotych, lecz nie więcej jak 40% rocznego obrotu Pożyczkobiorcy, a jej oprocentowanie to 0,5 stopy redyskonta weksli NBP na dzień zawarcia umowy. Maksymalny okres spłaty może wynieść 36 miesięcy. To projekt o charakterze społecznym, mający wesprzeć prowadzenie działalności Podmiotom Ekonomii Społecznej, zdefiniowanym w ustawie – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Grupa docelowa projektu to Podmioty Ekonomii Społecznej spełniające kryterium MŚP, działające co najmniej rok. Polska Fundacja Przedsiębiorczości weryfikuje, czy podmiot będzie w stanie spłacić zobowiązanie.

Na co pieniądze mogą być wydane? Wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prywatne, zatowarowanie, wyposażenie, zakupy drobnych środków trwałych.

Pożyczka Misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. „Wspieramy uchodźców z Ukrainy”

W ramach Pożyczki Płynnościowej, możliwe jest finansowanie działań stanowiących pomoc osobom uchodzącym do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy. Takie wsparcie ma postać Pożyczki Misyjnej.

– Temat ten nadal jest aktualny i bardzo istotny ze społecznego punktu widzenia. Pożyczka może wynieść nawet 100 tysięcy złotych i nie jest oprocentowana. Może być przeznaczona na bezpośrednie wsparcie dla uchodźców wojennych, ale i może być przeznaczona na tworzenie miejsc pracy dla osób w Ukrainy. Pożyczka obejmuje swoim zasięgiem Podmioty Ekonomii Społecznej działające na terenie całej Polski. Starać się o nią mogą tak, jak w przypadku pożyczki płynnościowej między innymi: spółki non profit, fundacje i stowarzyszenia, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Aktywności Społecznej itp. Okres spłaty w tym przypadku wynosi aż 5 lat – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Umorzenie: 25% wartości kapitału możliwe jest pod warunkiem rozliczenia pożyczki; dla pożyczki na tworzenie miejsc pracy dodatkowo warunkiem umorzenia jest utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej trzech czwartych etatu.

Zapraszamy do konsultacji z ekspertami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w oddziałach terenowych na terenie całej Polski.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej