Niższe oprocentowanie łódzkiej Pożyczki Rozwojowej. „Otwieramy się jeszcze szerzej w stronę przedsiębiorców”

11.05.2023

Województwo łódzkie, to kolejny region w Polsce z korzystniejszym dostępem do funduszy pozyskanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Do dyspozycji przedsiębiorców wciąż pozostaje kilkanaście milionów złotych, które mogą być przeznaczone między innymi na zakup maszyn, środków transportu czy na modernizację i adaptację pomieszczeń.

– Region łódzki jest bardzo perspektywiczny z punktu widzenia rozwoju sektora MŚP w branżach przemysłowych i około przemysłowych. Widzimy tu wielki potencjał i chcemy jeszcze bardziej rozbudzić zainteresowanie przedsiębiorców naszym wsparciem rozwojowym – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Mniejsze oprocentowanie stałe, atrakcyjniejsza oferta dla przedsiębiorców

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 16 mln złotych dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 18,8 mln złotych.

W ramach zawartej umowy, PFP oferuje mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego preferencyjne pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć.

- Ważna zmiana, o której chcielibyśmy powiedzieć przedsiębiorcom dotyczy oprocentowania stałego Pożyczki Rozwojowej. To obniżka, która jeszcze mocniej otwiera ten produkt i sprawia, że jest on bardzo atrakcyjny dla sektora MŚP. Oprocentowanie wynosiło 7,62%, obecnie jest to 2,286% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jak dotychczas przedsiębiorcy wykorzystywali środki z Łódzkiej Pożyczki Rozwojowej?

Kwota pożyczki oferowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości może wynieść nawet 1,5 miliona złotych. Okres spłaty w przypadku finansowania wydatków inwestycyjnych może wynieść nawet 10 lat. W przypadku finansowania kapitału obrotowego czas ten zmniejsza się do 36 miesięcy.

- Do tej pory przedsiębiorcy przeznaczyli środki m.in. na: zakup środków trwałych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym na zakup środków transportu czy na zakup maszyn i urządzeń technicznych. Zdarzały się również inwestycje remontowe, modernizacyjne czy zakładające adaptacje pomieszczeń do konkretnych rodzajów działalności danego przedsiębiorcy – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości przypomina także o preferencyjnych grupach przedsiębiorców.

- Zapraszamy firmy, które posiadają na obszarach wiejskich siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także te podmioty, które posiadają na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 siedzibę lub oddział – mówi Prezes Marcin Pawłowski.

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z ekspertami i konsultantami w województwie łódzkim.

Więcej informacji TUTAJ

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej