Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna PLUS nową propozycją Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. „Nawet pół miliona na wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynku działania przedsiębiorcy”

29.09.2022

Pożyczka PLUS nową propozycją Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. „Nawet pół miliona na wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynku działania przedsiębiorcy”

Polska Fundacja Przedsiębiorczości poszerza ofertę pożyczek inwestycyjnych i obrotowych dla przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego. – Do dyspozycji przedsiębiorców będzie pokaźna kwota ponad 6 milionów złotych. Zależy nam na tym, by sektor MŚP wiedział, że oferta dla niego jest projektowana na bieżąco i instytucje otoczenia biznesu, co jakiś czas szykują nowości. Pieniądze pochodzą jeszcze z RPO 2014-2020 i spodziewamy się dużego zainteresowania – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 mln złotych dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna Plus. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 6,25 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 12 pożyczek.

- Kwota pożyczki może wynieść od 100 tysięcy złotych nawet do pół miliona. Okres spłaty został określony na maksymalnie 84 miesiące, a karencja może wynieść 8 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe na poziomie znacznie niższym od komercyjnego. W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą przedsięwzięcia pożyczkobiorcy z województwa zachodniopomorskiego lub prowadzącego działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, których celem jest wprowadzenie produktów/usług nowych dla rynku danego pożyczkobiorcy. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Grupą docelową jest sektor MŚP. Pożyczka jest udzielana bez opłat i prowizji , a zabezpieczeniem może być hipoteka, poręczenie lub weksel in blanco.

Szczegółowe informacje o projekcie: kliknij tutaj

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/ 45 /08, kom. 735 938 136, 602 240 003, 795 407 592
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616, 532 409 050
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej