Ograniczenie naboru do osób w wieku powyżej 50 roku życia - Fundusz Usług Rozwojowych w woj. zachodniopomorskim - FUR2

23.02.2022

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §7 ust. 3 pkt a) oraz §10 ust.7 pkt. a) Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, uprzejmie informujemy, że z dniem 01 marca 2022r. nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych zostaje ograniczony – dedykowany TYLKO osobom w wieku powyżej 50 roku życia – do czasu osiągnięcia wskaźnika. Po osiągnięciu wskaźnika nabór ciągły będzie kontynuowany dla wszystkich beneficjentów.

Szczegóły projektu: www.fur.pfp.com.pl 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej