Zamknięcie naboru wniosków POIR

22.03.2021

W związku ze znaczącym przekroczeniem puli dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR w woj. łódzkim, wielkopolskim i lubuskim, informujemy, że nabór wniosków zostaje zamknięty w dniu 22.03.2021 r. o godzinie 16:00. Wnioski nadesłane po tym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej