Pożyczka rozwojowa czeka! Kto może skorzystać z instrumentu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości?

17.12.2021

To atrakcyjny mechanizm gospodarczy skierowany do przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego. - W ramach zawartej umowy Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego preferencyjne pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Wsparcie przeznaczone jest dla minimum 64 przedsiębiorstw, w tym minimum 16 mikroprzedsiębiorstw będących start-up’ami. Zainteresowanie pożyczką rozwojową jest duże, bo to instrument o szerokim zastosowaniu gospodarczym, co jest wyjątkowo cenne w trudnym dla gospodarki czasie pandemii COVID-19 – mówi Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Marcin Pawłowski.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 16 mln złotych dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 18,8 mln złotych.

- Kwota pożyczki może wynieść maksymalnie 1,5 miliona złotych. Maksymalny okres spłaty dla wydatków inwestycyjnych to 10 lat. W przypadku kapitału obrotowego okres ten wynosi 3 lata. Okres karencji może wynieść od 6 do 12 miesięcy w zależności od korzystania z preferencji w finansowaniu. Celem pożyczki rozwojowej jest wspieranie inwestycji realizowanych na terenie województwa łódzkiego w zakresie wzmacniania działalności przedsiębiorstwa, realizacji nowych projektów czy po prostu przy rozruchu działalności – mówi Marcin Pawłowski, Prezes PFP.

W ramach Instrumentu, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać Przedsiębiorstwa, które posiadają na obszarach wiejskich siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają siedzibę na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 czy działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego.

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja przelewu praw wierzytelności, zabezpieczenie środków n a rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Szczegółowe informacje o projekcie: https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-rozwojowa-ii 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej