Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie jeszcze aktywniejsza w Małopolsce. Zdobyliśmy prestiżowy certyfikat

13.10.2021

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zdobyła znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych. To certyfikacja, która pozwala naszej instytucji na prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie regionu. – Jesteśmy organizacją coraz bardziej rozpoznawalną w tym regionie – od lipca tego roku wspieramy małopolskich przedsiębiorców pożyczkami płynnościowymi. Teraz certyfikat MSUES pozwala nam na szersze działanie także w temacie szkolenia przedsiębiorców. Certyfikat pokazuje przedsiębiorcom i kontrahentom, że PFP jest jednostką godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość usług i wysoki poziom merytoryczny świadczonych szkoleń poprzez naszą nowoczesną platformę szkoleniową dostępną pod adresem www.szkolenia.pfp.com.pl – mówi Jacek Madej, członek zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.


To kolejny certyfikat Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Naszym celem było poszerzenie spektrum naszej działalności edukacyjno-szkoleniowej o kolejne regiony. Certyfikat MSUES pozwala nam na przygotowanie szerokiej oferty szkoleniowej, skrojonej pod potrzeby przedsiębiorców z tego regionu.

- Jesteśmy członkiem Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego i zarekomendowano nam, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości powinna posiadać certyfikację, która będzie udowadniać najwyższy standard usług edukacyjnych i szkoleniowych. Przystąpiliśmy do Małopolskich Standardów Edukacyjno-Szkoleniowych z dużą radością i pewnością, że jesteśmy w stanie przygotować programy szkoleniowe na najwyższym poziomie. Mamy już certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, ale rozumiemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wymagał potwierdzenia naszych standardów, stąd też poddaliśmy się audytowi i otrzymaliśmy znak jakości. Jesteśmy z niego dumni i już nie możemy doczekać się spotkań z przedsiębiorcami z Krakowa i innych miejscowości regionu – mówi Jacek Madej, członek zarządu PFP. – Fundacja będzie świadczyć szkolenia głównie online poprzez naszą platformę, ale nie wykluczamy również szkoleń stacjonarnych – dodaje Madej.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Małopolsce obecna jest od lipca tego roku – dotychczas głównie na poziomie pożyczkowym. – Mamy swoją platformę szkoleniową, która działa w całej Polsce. Nieodzownym elementem naszej działalności są spotkania z przedsiębiorcami, networking i budowanie relacji. Liczymy, że dzięki znakowi jakości będziemy mogli jeszcze aktywniej współpracować z innymi organizacjami otoczenia biznesu w Małopolsce – dodaje Jacek Madej.

Instytucja szkoleniowa posiadająca znak jakości MSUES zobowiązana jest do stosowania udostępnionej przez WUP Kraków graficznej wizualizacji znaku jakości oraz do informowania wszystkich klientów o posiadaniu znaku.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej