Podsumowanie szkolenia - Wszystko, co musisz wiedzieć o AML

19.11.2021

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w praktyce było tematem przewodnim pierwszego szkolenia organizowanego w ramach Biznesu Nowej Ery przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, Santander Bank i Santander Factoring.

Biznes Nowej Ery to cykl darmowych szkoleń on-line przeznaczonych dla przedsiębiorców i ich pracowników, które odbywać się będą cyklicznie we wtorki do końca czerwca 2022 roku. Tematyka zajęć obejmuje m.in. bezpieczeństwo w biznesie, projektowanie usług czy produktów, e-commerce, pozycjonowanie stron internetowych oraz innowacyjność w przedsiębiorstwie. Wykłady prowadzą specjaliści z zakresu prawa, finansów, księgowości, zarządzania i marketingu.

Pierwsze szkolenie odbyło się 9 listopada i dotyczyło przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w praktyce. Temat jest niezwykle aktualny ponieważ w 2021 roku cyklicznie wchodziły w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Najistotniejszą zmianą jest niewątpliwie rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego. Nowelizacja zakłada także zwiększenie obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Tym samym szereg przedsiębiorców będzie musiał dostosować się do zmieniających się przepisów, w tym dokonać przeglądu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej, opracować dodatkowe procedury wewnętrzne, przeszkolić swoich pracowników. O wszystkich kluczowych zagadnieniach dotyczących pojęcia AML podczas szkolenia opowiadała Maja Grzegorczyk, radca prawny, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, a także autor wielu publikacji naukowych i certyfikowany Compliance Officer.

W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia mieli okazję m.in. dowiedzieć się czym dokładnie jest AML, jakie procedury należy stosować oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego przewidują nowe przepisy. Wielu przedsiębiorców nie było świadomych, że kwestie związane z AML’em dotyczą także ich działalności.

- Nieznajomość prawa szkodzi, więc my jako przedsiębiorcy powinniśmy to prawo znać i wiedzieć, jakie obowiązki na nas spoczywają – podkreślała mecenas Maja Grzegorczyk. – Spotykamy się tu więc dziś m.in. żeby uczulić na te kwestie wszystkich przedsiębiorców, także tych mniejszych, którym wydawało się, że AML jest domeną tylko i wyłącznie dużych korporacji.

Podczas szkolenia każdy mógł na bieżąco zadawać pytania. Dotyczyły m.in. tego czy fundacja, która nie prowadzi obrotu gotówkowego, jest obowiązana i czy musi się wpisać do CRBR. Mecenas Maja Grzegorczyk tłumaczyła, że kwestie związane z byciem instytucją obowiązaną, a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, choć wynikają z tego samego aktu prawnego, są dwoma zupełnie odrębnymi obowiązkami.

Pojawiły się pytania związane z kwestią kopiowania dokumentów tożsamości oraz kontroli Izby Administracji Skarbowej. Uczestnicy szkolenia pytali także czy dla każdego kontrahenta konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka oraz czy sytuacje, w których podejrzewamy wyłudzenie VAT’u, także należy zgłaszać.

Na wszystkie te zagadnienia odpowiadała na bieżąco mecenas Maja Grzegorczyk. Odpowiedzi można wciąż wysłuchać oglądają całe szkolenie, które dostępne jest na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pod adresem https://szkolenia.pfp.com.pl/e-learning/93 

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej