Nowoczesne drzwi do windy w Lesznie. Pierwsze efekty Funduszu Dostępności!

18.05.2021

Dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości podpisanie umowy w ramach Funduszu Dostępności jest bardzo ważnym wydarzeniem. To bowiem pierwsza umowa w ramach inicjatywy, która poszerza znacząco spektrum naszej działalności. – Nie jesteśmy już instytucją, która tylko i wyłącznie skupia się na biznesie i na przedsiębiorcach, ale także na projektach realizowanych we współpracy z samorządami, instytucjami samorządowymi, wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami, poprawiającymi dostępność dla osób niepełnosprawnych, seniorów, czy rodzin z dziećmi do budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych. Wspólnota „Grunwald” z Leszna, którą wspieramy, działa bardzo aktywnie, a projekt, który został nam zaprezentowany jest bardzo przydatny społecznie. Cieszę się, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości mogła zaangażować się w działania, które niosą za sobą tyle pozytywnych, społecznych emocji i tak znacząco wpływają na życie lokalnych społeczności – mówi Wojciech Nowak, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

W ramach umowy, którą Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała ze Wspólnotą Mieszkaniową Grunwald w Lesznie, wymienione zostaną drzwi szybowe w windach bloku administrowanego przez wspólnotę. To zadanie bardzo ważne z punktu widzenia zwiększania komfortu dla wszystkich mieszkańców, szczególnie osób starszych oraz niepełnosprawnych. To pierwsza umowa w ramach Funduszu Dostępności przygotowana przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, ale jak wskazuje główny menedżer projektu w PFP Dariusz Mikołajczyk to dopiero początek zadań realizowanych w ramach programu. Obecnie trwa analiza kilkunastu projektów złożonych przez potencjalnych beneficjentów z całej Polski. Niemal codziennie zainteresowani inwestorzy konsultują z nami możliwość zrealizowania projektu ze wsparciem Funduszu Dostępności - dodaje Dariusz Mikołajczyk.

Wspólnota Mieszkaniowa Grunwald, która jest beneficjentem pożyczki przyznaje, że środki z Funduszu Dostępności są dla niej bezcennym wsparciem: - Realizacja wymiany drzwi szybowych jest jednym z najważniejszych zadań zdefiniowanych na najbliższe miesiące. Mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp do drzwi wind w obu klatkach. Dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla młodych mam będzie niesamowitym ułatwieniem korzystanie z wind. Ciężkie, bo ważące ponad 50 kilogramów i sprężynujące drzwi nieraz były wielkim kłopotem dla mieszkańców – przyznaje Beata Szulc, przewodnicząca zarządu wspólnoty. – Zarząd podjął decyzje o jak najszybszej realizacji tego zadania w miarę środków własnych, ale to potrwałoby około 2 lat. Dzięki dofinansowaniu jesteśmy szczęśliwi, że odbędzie się to jeszcze w tym roku – dodaje Beata Szulc.

Współpraca pomiędzy PFP, a wspólnotą przebiegała bardzo sprawnie. Efektem jest oczekiwany przez mieszkańców remont: - Współpraca z Polską Fundacją Przedsiębiorczości na każdym etapie była wręcz wzorcowa. Bardzo wysoko oceniamy kompetencje doradcy - Pana Dariusza Skrzypka, który był dla nas wielkim wsparciem na każdym etapie realizacji zadania – mówi Beata Szulc.

 

Pożyczka w ramach Funduszu Dostępności - nabór wniosków nadal trwa!

Maksymalna wartość pożyczki: do 2 000 000,00 zł
• Oprocentowanie stałe: od 0,15% (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis)
• Okres spłaty: do 20 lat
• Karencja: do 6 miesięcy
• Grupa docelowa:
- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury,
- jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- podmioty w ramach administracji rządowej,
- spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
- inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.
• Cel funduszu: udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach w zakresie dostosowania budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację ind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień
• Zabezpieczenie: m.in. weksel własny in blanco i inne ustalone
• Obszar: cały kraj
• Informacje dodatkowe:
- brak dodatkowych opłat i prowizji,
- pożyczkobiorca może uzyskać częściowe umorzenie kapitału pożyczki – maksymalnie do 40%,
- finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
- warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej