Informacja

13.09.2021

W związku ze znaczącym przekroczeniem puli dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR na obszarze woj. łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego, informujemy, że nabór wniosków zostaje zawieszony w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 16:00. Wnioski nadesłane po tym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej