Informacja

02.09.2021

W związku ze znaczącym przekroczeniem puli dostępnych środków w ramach Pożyczki Turystycznej dla MŚP - Małopolska Tarcza Antykryzysowa, informujemy, że nabór wniosków zostaje zawieszony w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 16:00. Wnioski nadesłane po tym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

 

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej