test1

Pieniądze na rozwój i walkę z gospodarczymi skutkami koronawirusa trafią do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego

16.12.2020

Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie wspierać przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. W dniu 14.12. br podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy o wartości 7 i 9 mln zł na dystrybucję środków finansowych przeznaczonych między innymi na Zmianę Modelu Biznesowego w firmach. – To pieniądze bardzo potrzebne przedsiębiorcom w czasach kryzysu związanego z pandemią kororawirusa. Mimo trudnej sytuacji wiele firm myśli o rozwoju i poszerzeniu swojej działalności, ekspansji zagranicznej lub przykładowo o zdywersyfikowaniu swojej działalności. Pieniądze, o które będą mogli się starać będą cennym wsparciem i szansą na zdobycie nowych klientów – mówi Jacek Madej, główny menadżer Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Pieniądze te mogą być wykorzystywane również na niwelowanie skutków pandemii COVID-19, w tym na koszty wynagrodzenia pracowników, zatowarowanie czy spłatę zobowiązań handlowych.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na terenie województwa kujawsko - pomorskiego związane z umiędzynarodowieniem prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na podstawie strategii eksportowych w tym: działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych; działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny. Przedsiębiorcy mogą również wykorzystać pożyczkę na szeroko rozumianą cyfryzację przedsiębiorstwa i usprawnienie działań technologicznych i informacyjnych a także na inwestycje wpisujące się w strategię Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki oferowane przedsiębiorcom przez Polską Fundację Przedsiębiorczości mogą być również przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego. Środki z takiej Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
• Koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US)
• Zobowiązania publiczno - prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.,
• Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.
• Bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej