PFP - efektywny i profesjonalny partner Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

12.06.2019

6 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Partnerów Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas którego zostały nagrodzone instytucje, które w szczególny sposób wyróżniają się efektywnym i profesjonalnym udostępnianiem środków unijnych i krajowych. Fundacja jako jedna z 7 instytucji w Polsce otrzymała Nagrodę Specjalną Banku Gospodarstwa Krajowego m.in. za profesjonalizm w dystrybucji środków publicznych na rzecz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, za rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych i pozostających bez pracy, biznesowe i profesjonalne podejście do wszystkich realizowanych projektów oraz wysoką jakość współpracy.Nagroda specjalna BGK to wyróżnienie ale równocześnie podkreślenie realizacji misji Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która aktywnie przyczynia się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszania różnic pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami, a funkcjonującymi na rozwiniętym rynku europejskim, a w konsekwencji do rozwoju gospodarczego regionów, wzrostu innowacyjności, zmniejszenia bezrobocia oraz rozwoju zasobów ludzkich.
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., którego historia powstania sięga 1924 roku jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i partnerem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.
Nagroda z rąk członka Zarządu BGK, pana Przemysława Cieszyńskiego została odebrana przez Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, dr Barbarę Bartkowiak.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej