Nowa pula środków na rozwój i inwestycje dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców!

17.10.2019

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 27 września 2019 r. podpisała Umowę Operacyjną z Kujawsko -Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. dotyczącą udzielania pożyczek. Wartość środków UE opiewa na kwotę 20,4 mln zł, a dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki dla przedsiębiorców wynoszą 24 mln zł.

Niskooprocentowane pożyczki oferowane są dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jednostkowa wartość pożyczki wynosi do 700 tys. zł z oprocentowaniem rynkowym od 2,47%.

W przypadku spełnienia przez MŚP warunków preferencji dotyczących inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa, ekoinnowacji, utworzenia nowego miejsca pracy oraz inwestycji przyczyniających się do wprowadzenia nowego produktu dla firmy lub rynku pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami pomocy de minimis, których oprocentowanie wynosi od 0,50%.
Dodatkowo w przypadku terminowej spłaty pożyczki istnieje możliwość przyznania dla MŚP premii w postaci obniżenia o 50% oprocentowania pożyczki. Udostępnione środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

1.jpg
2.jpg
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej