Nowa pula środków na inwestycje i rozwój dla pomorskich przedsiębiorców!

14.03.2019

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w dniu 11 marca 2019 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie Pożyczek Inwestycyjnych oraz Pożyczek Profilowanych dla pomorskich przedsiębiorców.Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 15 mln złotych, w ramach których możliwe będą realizowane przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, w tym poprawa konkurencyjności, poprawa zdolności do rozszerzenia działalności, zwiększenie produktywności oraz poszerzenie rynków zbytu. 

W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa pomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych: dla Pożyczki Inwestycyjnej z oprocentowaniem rynkowym od 2,47 %, a w obszarach preferencyjnych od 1,99%, natomiast dla Pożyczki Profilowanej od 1,39 %. Od udzielonych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji. 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej