Środki unijne na atrakcyjne pożyczki na rozpoczęcie własnej firmy już dostępne w woj. dolnośląskim!

11.06.2018

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 17 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie mikropożyczek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niskooprocentowane pożyczki są oferowane dla osób, które ukończyły 30 rok życia, pozostają bez pracy (zwłaszcza osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnoprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80 tys. zł, oprocentowanie to tylko 0,175% w skali roku, a okres spłaty może wynosić aż 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji. Nie jest też wymagany wkład własny.

Zapraszamy do kontaktu oraz naszych oddziałów we Wrocławiu i w Jeleniej Górze. Z nami założysz własną firmę!!

Oddział we Wrocławiu: ul. Skarbowców 23a bud. B-1 p.20, tel. 71 332 91 81
Oddział w Jeleniej Górze: ul. Górna 10-11 p. 28, tel. 75 752 29 64

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej