Dotacje dla zachodniopomorskich firm na usługi rozwojowe

31.05.2017

W dniu 30 maja 2017 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim”.

W ramach Projektu zachodniopomorskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dotacje (od 50% do 80%) m.in. na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników, szkolenia zawodowe, doradztwo, mentoring, coaching czy egzaminy potwierdzające kwalifikacje. Co istotne, to przedsiębiorcy sami zadecydują, z jakich usług będą korzystać i kto je dla nich zrealizuje. Wybór wykonawców usług rozwojowych będzie realizowany poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), zawierającą ofertę akredytowanych firm doradczych i szkoleniowych, których usługi w ramach dotacji będzie można dofinansować.  Wykaz firm znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dostęp po założeniu konta i zalogowaniu).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie tzw. Operatorem usług rozwojowych, a wsparcie o wartości blisko 23 mln zł ma trafić do 1000 MSP w ramach działania 6.1. Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej