Elektrownie wiatrowe dzięki wsparciu JEREMIE

12.01.2016

Dzięki wsparciu udzielonemu przez PFP ze środków JEREMIE uruchomione zostały dwie nowe elektrownie wiatrowe (OZE) o łącznej mocy 2 MW.

Jedna z elektrowni wybudowana została niedaleko Piły przez firmę RESWIND, której właścicielem jest p. Sławomir Wójcik. Inwestycja współfinansowana była pożyczką w ramach realizowanego przez PFP projektu Wielkopolska – JEREMIE. Moc elektrowni wynosi 1 MW, a kwota wsparcia preferencyjną pożyczką wyniosła 1.850 tys. zł.

Druga z elektrowni wiatrowych powstała koło Krotoszyna. Inwestorem jest firma JMM prowadzona przez p. Jana i Macieja Mączkę. Moc tej elektrowni to także 1 MW, a kwota udzielonej przez PFP pożyczki JEREMIE wyniosła w tym przypadku 1.500 tys. zł.

Obie inwestycje wykorzystują innowacyjne systemy sterowania, pomiarów i zabezpieczeń z wykorzystaniem do transmisji danych modułów komunikacji GPRS. Zastosowane systemy pozwalają na dokładne zdalne sterowanie pracą turbiny w zależności od panujących warunków pogodowych. Elektrownie mają dzięki temu mniej przestojów i uzyskują wyższą sprawność.

Okres realizacji inwestycji wyniósł około pięciu miesięcy i po trwającym około miesiąca okresie próbnych rozruchów - w grudniu 2015r. obie elektrownie podjęły już regularną produkcję oraz sprzedaż czystej energii elektrycznej. Inwestycje wpływały będą na zmniejszenie zużycia zasobów nieodnawialnych oraz redukcję gazów cieplarnianych, zmniejszając stopień degradacji środowiska naturalnego i przyczyniając się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2742_01.jpg
2743_02.jpg
2744_03.jpg
2745_04.jpg
2746_05.jpg
2747_06.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej