Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

19.11.2015

18 listopada br. w siedzibie i ośrodku  szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  gościli przedstawiciele Komisji Europejskiej – pani Ewa Wenigowa oraz  pan Szymon Pogorzelski  wspólnie z przedstawicielami  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem wizyty było przedstawienie doświadczeń i efektów pracy Fundacji  oraz  POLFUND Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A.  w realizacji projektów unijnych współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  z uwzględnieniem komplementarności  projektów oferujących instrumenty finansowe  typu pożyczki, mikropożyczki, poręczenia kredytowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trakcie dyskusji zaprezentowano najważniejsze projekty oraz wskazano, że tzw. miękkie projekty
w zakresie szkoleń i doradztwa powinny być integralną częścią wsparcia finansowego ze specjalnym uwzględnieniem projektów dotyczących powstawania nowych firm, takich jak np. Projekt Funduszu Mikropożyczkowego KLON w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodatkowo zaprezentowano postulaty w kontekście kolejnej perspektywy unijnej. Beneficjenci ostateczni  szczególną uwagę zwracają na zapewnienie ciągłości źródeł finansowania, rozszerzenie grup beneficjentów ostatecznych, uproszczenie procedur, wiarygodność i solidność instytucji realizujących projekty  oraz lepsze dostosowanie warunków szczegółowych projektów do charakterystyki beneficjentów ostatecznych.

Ponadto,  zasygnalizowano kwestie dotyczące ryzyka podwójnego finansowania, ograniczania ryzyka finansowego, inteligentnych specjalizacji, grup wykluczenia społecznego oraz stosowania rewolwingu jako efektywnej metody na kontynuację projektów.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej