Europejski Dzień Mikrofinansowania

09.10.2015


20 października obchodzony będzie Europejski Dzień Mikrofinansowania.

Celem po raz pierwszy organizowanej inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat mikrofinansowania, roli mikrofinansów w walce z wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem w Europie. Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Finansowania organizowana jest przez European Microfinance Network (EMN) oraz Microfinance Centre (MFC)  pod hasłem: „A gdyby szukających pracy zamienić w pracodawców?”. 

Więcej informacji na stronie >>

Plakat >>

Idea samozatrudnienia i dostępności kapitału mikropożyczkowego na start wraz z usługami szkoleniowymi od dawna przyświeca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Fundusze mikropożyczkowe pozwalają rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą na wstępnym etapie rozwoju firmy. Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje obecnie dwa projekty mikropożyczkowe: Fundusz Mikropożyczkowy KLON w województwie zachodniopomorskim oraz Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II w województwa wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, dzięki którym do dnia dzisiejszego  skorzystało 240 mikrofirm, a  800 osób uczestniczyło w  szkoleniach, doradztwie i mentoringu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zapraszamy!

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej