Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym

19.12.2013

W dniu 10.12.2013 r. Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) dr Barbara Bartkowiak oraz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM) prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz podpisali list intencyjny i tym samym zapoczątkowali współpracę w zakresie wspierania istniejących oraz nowych przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących dorobek ośrodków badawczo-rozwojowych, w szczególności w obszarze nauk medycznych, jak również w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego. 

Priorytetowymi działaniami  w ramach współpracy będzie docieranie do innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich preinkubacja w zakresie weryfikacji pod kątem technologicznym, biznesowym, prawnym i finansowym, jak również prowadzenie działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz naukowców oraz studentów ostatnich lat studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na zdjęciach podpisanie listu intencyjnego przez Prezes PFP dr Barbarę Bartkowiak i Rektora PUM w Szczecinie prof. dr hab. Andrzeja Ciechanowicza.

2348_prezes_pfp_dr_barbara_bartkowiak_oraz_rektor_pum_prof_dr_hab_andrzej_ciechanowicz.jpg
2349_prezes_pfp_dr_barbara_bartkowiak_oraz_rektor_pum_prof_dr_hab_andrzej_ciechanowicz.jpg
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej