Polska Fundacja Przedsiębiorczości została finalistą konkursu Regaty Rozwoju!

26.11.2013

Spośród ponad 300 innowacyjnych projektów POKL, projekt Re:start realizowany przez Fundację, jako jeden z trzech w kraju został uhonorowany i zdobył zaszczytny tytuł „Lidera innowacji POKL”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 listopada 2013 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie w trakcie corocznej konferencji pt. „Zdecyduj się na innowację!”. W imieniu organizatora konkursu (Centrum Projektów Unijnych - Krajowa Instytucja Wspomagająca) na ręce Pani Barbary Bartkowiak – Prezesa Fundacji nagrodę wręczył minister Paweł Orłowski, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prezentacji projektu dokonał Jacek Madej – Główny Menedżer ds. Projektów Innowacyjnych Fundacji.

Prezes Fundacji podkreśliła, że Projekt Re:start jest kompletnym, gotowym do wdrożenia modelem umożliwiającym  organizację procesu wsparcia dla restarterów, tj. osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą. Są to gotowe narzędzia, unikalne na rynku polskim, zmieniające świadomość i postawę wobec osób, które musiały zrezygnować z prowadzenia firm. Sukces projektu Re:start, to sukces ludzi, którzy przy szerokim wsparciu doradczym (coching, mentoring, warsztaty, spotkania branżowe) podnieśli swoje kompetencje, zdobyli nową wiedzę i zaczęli działalność biznesową na nowo.

Projekt Re:start może być implementowany przez instytucje rynku pracy, samorządy oraz instytucje otoczenia biznesu, m.in. w celu zwiększenia skuteczności działań wspierających powstawanie nowych firm.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu www.projektrestart.pl

Materiały projektu, w tym podręcznik oraz narzędzia informatyczne są udostępniane nieodpłatnie.

2330_.jpg
2331_1_konferencja_kiw_2013.jpg
2332_prezes_pfp_barbara_bartkowiak.jpg
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej