Nowe pieniądze na wsparcie biznesu w zachodniopomorskiem

09.04.2013
W wydarzeniu udział wzięli również: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski, Dyrektor Wydziału RPO Urzędu Marszałkowskiego Pan Marcin Szmyt, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Pan Jarosława Kała oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Pan Wojciech Marcinkiewicz. Łącznie Konferencja zgromadziła około 300 osób.
Podczas ZDIIF zawarta została przez Polską Fundację Przedsiębiorczości kolejna Umowa Operacyjna I Stopnia na produkt Pożyczka Globalna. Dzisiejsza umowa, podpisana przez Prezes Barbarę Bartkowiak, opiewa na kwotę 25 mln zł, a środki zostaną przeznaczone na wsparcie w formie pożyczek dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora MSP. To już trzecia umowa operacyjna w ramach Pożyczki Globalnej podpisywana z Polską Fundację Przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza została podpisana w listopadzie 2010 roku na kwotę 25 mln zł, druga, na kwotę 30 mln zł - w grudniu 2011 roku. Łącznie dzięki środkom Inicjatywy JEREMIE przedsiębiorcy otrzymali wsparcie finansowe na kwotę ponad 50 mln zł.

9 kwietnia 2013 roku w Szczecinie odbyła się Konferencja II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej organizowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W wydarzeniu udział wzięli również: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski, Dyrektor Wydziału RPO Urzędu Marszałkowskiego Pan Marcin Szmyt, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Pan Jarosława Kała oraz Zastępca Dyrektora Pan Wojciech Marcinkiewicz. Łącznie Konferencja zgromadziła około 300 osób.

Podczas ZDIIF zawarta została przez Polską Fundację Przedsiębiorczości kolejna Umowa Operacyjna I Stopnia na produkt Pożyczka Globalna. Dzisiejsza umowa, podpisana przez Prezes Barbarę Bartkowiak, opiewa na kwotę 25 mln zł, a środki zostaną przeznaczone na wsparcie w formie pożyczek dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora MSP. To już trzecia umowa operacyjna w ramach Pożyczki Globalnej podpisywana z Polską Fundację Przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza została podpisana w listopadzie 2010 roku na kwotę 25 mln zł, druga, na kwotę 30 mln zł - w grudniu 2011 roku.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej