Projekt Josefin - doświadczenie, które będzie procentować!

03.02.2012

Projekt JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation - dostęp do finansowania dla innowacyjnych firm) potwierdził swoje założenia, użyteczność oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie konieczności ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych i międzynarodowych przedsięwzięć.

W dniach 17-18 stycznia 2012 roku w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca projekt JOSEFIN. Od przeszło 3 lat, 23 instytucje finansowe, organizacje otoczenia biznesu, agencje rozwoju regionalnego oraz przedstawiciele regionalnych samorządów z 7 krajów Basenu Morza Bałtyckiego współpracowały nad modelem wsparcia innowacyjnych MSP. W rezultacie realizacji projektu JOSEFIN partnerzy projektu oferują wsparcie dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ułatwiając dostęp do finansowania. Wsparcie oferowane jest na bazie wspólnie wypracowanego modelu usług „JOSEFIN Service Model” i w zależności od kraju może dotyczyć różnych instrumentów finansowych (np. kredyty bankowe z reporęczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE). Wspólnym elementem oferowanym przedsiębiorcom przez każdego partnera projektu jest usługa doradcza w formie coachingu. Zakres coachingu jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z przedsiębiorcą.

Konferencja była również bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów oraz uzyskania informacji na temat planowanego wsparcia sektora MSP w ramach środków unijnych w kolejnym okresie programowania 2014 – 2020.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przedstawili wstępne założenia, w ramach których zgodnie ze Strategią Europa 2020 priorytetem jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności oraz planowany jest dalszy rozwój instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), jak również wsparcie w ramach funduszy podwyższonego ryzyka, w tym funduszy koinwestycyjnych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie kontynuować usługi dla MSP wypracowane w trakcie Projektu JOSEFIN. Dodatkowo, w celu zwiększenia oddziaływania oraz polepszenia dostępu do finansowania dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw Fundacja oferuje innym regionom i instytucjom swoje doświadczenie oraz transfer wiedzy w zakresie „JOSEFIN Service Model”.

Zapraszamy do współpracy!

2064_josefin_polska_fundacja_przedsiebiorczosci.jpg
2063_josefin_polska_fundacja_przedsiebiorczosci.jpg
2062_josefin_polska_fundacja_przedsiebiorczosci.jpg
2065_josefin_polska_fundacja_przedsiebiorczosci.jpg

Zdjęcie nr 1:
Barbara Bartkowiak - Prezes Fundacji, Richard Pelly – dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Alexander Schenk – przedstawiciel szwedzkiego Ministerstwa Finansów.

Zdjęcie nr 2:
Barbara Bartkowiak  - Prezes Fundacji, prof. dr hab. Stanisław Flejterski – przedstawiciel regionalnej instytucji finansowej, Jerzy Tutaj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Zdjęcie nr 3:
Jacek Madej – Kierownik Projektu Josefin ze strony Fundacji, Maria Czerniecka – Główny Menedżer ds. Szkoleń i Doradztwa Fundacji, prof. dr hab. Stanisław Flejterski - – przedstawiciel regionalnej instytucji finansowej.

Zdjęcie nr 4:

Przedstawiciele lidera oraz wszystkich partnerów realizujących projekt JOSEFIN.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej