Unijny Ekspres II

09.03.2011

Dzień Otwarty dla Beneficjentów Dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego

Inicjatywa objęta patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przedsiębiorco, ubiegasz się lub otrzymałeś dotację na inwestycję?

Skorzystaj z Dnia Otwartego dla Beneficjentów!

Grupa zachodniopomorskich instytucji finansujących i wspierających przedsiębiorczość jest do Twojej dyspozycji w jednym miejscu i czasie.

Unijny Ekspres to:

 • bezpłatne szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o płatność,
 • indywidualne konsultacje z ekspertami,
 • aktualna prognoza inwestycyjna dla Polski i województwa zachodniopomorskiego,
 • informacja o dostępnych programach unijnych dla sektora MSP.

Podczas indywidualnych spotkań z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, ZARR SA oraz instytucji finansowych dowiesz się:

 • jakie dalsze kroki masz podjąć, aby jak najszybciej skorzystać z przyznanej dotacji,
 • z jakiego wsparcia możesz skorzystać, jeśli nie udało Ci się uzyskać dofinansowania,
 • czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do otrzymania pożyczki w ramach Inicjatywy Jeremie,
 • o Inicjatywie Jessica – instrumencie inżynierii finansowej, polegającym na współfinansowaniu projektów rewitalizacji obszarów miejskich zawartych w zintegrowanych planach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
 • jak bezbłędnie rozliczyć otrzymaną dotację, aby nie być narażonym na konieczność jej zwrotu,
 • czy posiadasz zdolność kredytową finansowania Twojej inwestycji kredytem, pożyczką lub leasingiem.

Dodatkowo:

 • możesz złożyć wniosek o kredyt/leasing lub pożyczkę,
 • możesz otworzyć rachunek bankowy dedykowany do rozliczeń unijnych.

Grupa zachodniopomorskich instytucji finansujących i wspierających przedsiębiorczość jest do Twojej dyspozycji w jednym miejscu i czasie.

Program

I piętro

9:30-10:00 - Rejestracja uczestników

10:00 - Otwarcie przez organizatorów

10:15 - Finansowanie inwestycji przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego w    ramach RPO WZ – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

10.30 - Dostępne programy krajowe w ramach POIG. Inicjatywa Jessica – Prezes  ZARR S.A.

10.45 - „Kiedy ruszą inwestycje?” – Główny Ekonomista BZWBK S.A.

11:45 - 12:15 - Przerwa kawowa (możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami)

12:15 - 15:15 - Szkolenie pt. Rozliczanie dotacji unijnych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego

15.15 –16.00 - Indywidualne spotkania z ekspertami

Parter

11.00-16.00 - Indywidualne konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 • informacje o możliwościach pozyskiwania Funduszy Europejskich z programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności
 • aktualne nabory wniosków w ramach dostępnych programów operacyjnych
 • rozliczanie dotacji w ramach RPO WZ

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • możliwość uzyskania wsparcia na działalność gospodarczą
 • kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • możliwość uzyskania wsparcia w ramach Inicjatywy Jessica

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Regionalny Fundusz Pożyczkowy Pomeranus

 • możliwość uzyskania pożyczki
 • możliwość wsparcia kapitałowego

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych

 • uzyskanie szczegółowych informacji o możliwości poręczenia kredytu
 • oferta poręczeń dla kredytów unijnych

Bank Zachodni WBK i BZ WBK Leasing

 • możliwość złożenia wniosku o kredyt/leasing
 • możliwość złożenia dyspozycji otwarcia rachunku bieżącego dla firmy
 • możliwość uzyskania wstępnej informacji nt. zdolności kredytowej

Zapraszamy na Dzień Otwarty Dla Beneficjentów Dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego:

Szczecin – 22 marca 2011, godz. od 9:30 do 16:00, ul. Monte Cassino 32
(siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości)

Prosimy o rejestrację obecności za pośrednictwem strony internetowej PFP (linki poniżej):


Więcej dowiesz się pod nr telefonów: 91 312 92 21, 91 424 31 30.

W celu poznania zdolności kredytowej (pożyczkowej, leasingowej), otrzymania indywidualnej oferty finansowej oraz doradczo szkoleniowej m.in. w zakresie rozliczania dotacji unijnej, prosimy zabrać na spotkanie dokumentację związaną z ubieganiem się o dotację wraz z aktualnymi danymi finansowymi.
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej