Konkurs na projekty INNOWACYJNE/Priorytet VI

30.06.2011

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne w ramach tematu:

"Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodwej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia".

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu pomocy projektodawcom w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 organizuje spotkania omawiające dokumentację konkursową nr 1/6.1.1/IN/11, które odbędą się:

  • 15.07.2011 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej numer 127 na I piętrze
  • 14.07.2011 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15 a w sali konferencyjnej

Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze założenia dokumentacji konkursowej ww. konkursu oraz wytyczne Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: www.wup.pl

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej