Akceptacja Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego Re:start

29.08.2011

Dnia 25 sierpnia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się V posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ).

Spotkanie poświęcone było strategii wdrażania projektu innowacyjnego, testującego „Re:start", złożonej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) akceptacji przedmiotowej strategii. Strategia wdrażania powyższego projektu była drugą zaopiniowaną przez członków sieci tematycznej, jednocześnie pierwszą strategią przyjętą bezwarunkowo przez RST WZ.

W związku z podjętą decyzją projekt Re:start wchodzi w II etap realizacji. Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Wdrażania Projektu Innowacyjnego Re:start na stronie internetowej projektu www.projektrestart.plISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej