Nabór do Bazy Mentorów projektu Pomeranus Seed

05.08.2010

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekt Pomeranus Seed, w ramach Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór do Bazy Mentorów, tworzonej na potrzeby realizacji projektu.

Świadczenie usług mentora, którego zadaniem będzie objęcie poszczególnych przedsięwzięć indywidualną opieką i wsparciem, polegać będzie m.in. na świadczeniu usług coachingowych, stworzeniu planu preinkubacji, doboru usług doradczych, ocenie postępu prac w powiązaniu z planem, przygotowaniu rekomendacji dla zespołu inwestycyjnego.

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej