Konferencja naukowa "E-gospodarka w Polsce- stan obecny i perspektywy rozwoju"

04.06.2010

Konferencja ma na celu ukazanie dotychczasowych tendencji i możliwości rozwoju rynku usług łączności związanych z procesami elektronizacji zachodzącymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorów sfery łączności, działających w Polsce i na świecie. Konferencja będzie przebiegać w następujących grupach problemowych:
- Społeczeństwo Informacyjne;
- Gospodarka elektroniczna;
- E-biznes;
- Zarządzanie wiedzą;
- Oddziaływanie gospodarki elektronicznej na funkcjonowanie poczty i telekomunikacji

W ramach konferencji pani Magdalena Szymańska przedstawi  jak pozystkać kapitał na innowacje w technologii informacyjno - komunikacyjnej oraz szerzej przedstawi funkcjonowanie Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej