Doświadczenia oxfordzkie w Szczecinie

22.10.2010

Jak oni to robią w Oxfordzie, można się było dowiedzieć 22 października 2010r. w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Pod takim bowiem tytułem odbyła się konferencja, na której uczestnicy poznali, jakie warunki należy spełnić, aby odnieść sukces w przedsiębiorczości akademickiej. A wszystko w oparciu o konkretne przykłady Centrum Transferu Technologii Isis Innovation Ltd przy Uniwersytecie w Oxfordzie.

Wydarzenie zgromadziło naukowców, doktorantów oraz studentów wielu polskich uczelni jak również przedstawicieli świata biznesu i stworzyło szansę nie tylko na wymianę doświadczeń i zdobycie cennej wiedzy, ale również dało możliwość nawiązania współpracy na styku biznesu i nauki.

Głównym punktem konferencji było wystąpienie pana Costas’a Chryssou, z Isis Innovation przy Uniwersytecie w Oxfordzie, który zaprezentował zebranym gościom rolę ośrodków transferu technologii w procesie tworzenia spółek spin-off. Podał wiele rezultatów działań realizowanych w Oxfordzie.

1499_dsc_0289.jpg
1500_dsc_0300.jpg
1501_dsc_0284.jpg
1502_dsc_0276.jpg
1503_dsc_0314.jpg

Dlaczego w Wielkiej Brytanii się udaje, a w Polsce wciąż jest tak niewiele firm wywodzących się z uczelni?

Na Uniwersytecie w Oxfordzie każdego roku powstaje co najmniej 5 innowacyjnych firm, które bazują na rozwiązaniach stworzonych przez naukowców wywodzących się z uczelni. Dotychczas utworzono tam łącznie ponad 70 spółek, w które prywatni inwestorzy zainwestowali 337 mln funtów, a 13 z nich jest już notowanych na giełdach papierów wartościowych.
Świadomość, że sukces naukowy można połączyć z sukcesem wdrożeniowym, a następnie rynkowym i finansowym, zaczyna powoli przenikać do naukowców. Jeśli pracownicy naukowi będą zainteresowani, by ich prace badawcze były nakierowane na wdrożenia, rola uczelni w innowacjach i transferze technologii może być znacząca.

Pomimo rosnącej liczby inwestorów zainteresowanych komercjalizacją wyników badań, w Polsce przykładów firm, które powstały na bazie badań prowadzonych na uczelni, wciąż jest bardzo niewiele.

Konferencja w Szczecinie była okazją do dyskusji na temat perspektyw rozwoju rynku innowacyjnych przedsiębiorstw i wyzwań związanych z ich finansowaniem.
Komercjalizacja innowacyjnych projektów wymaga bardzo dużego nakładu sił i środków oraz szerokiego wsparcia w wielu dziedzinach. Problem stanowi głównie brak dostępu do źródeł finansowania, w szczególności w pierwszym, najtrudniejszym okresie, charakteryzującym się bardzo dużym poziomem ryzyka. Fundusze zalążkowe akceptują wysokie ryzyko, dążąc jednocześnie do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości aktywnie uczestniczy w tych procesach, m. in. rozwijając Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED. Fundusz Pomeranus Seed poza wsparciem finansowym do kwoty 200 tys. euro, oferuje pomoc na etapie preinkubacji, czyli opiekę mentora i specjalistyczne ekspertyzy w zakresie innowacyjnego pomysłu.
Zainteresowanych naukowców, przedsiębiorców oraz osoby z innowacyjnym pomysłem  zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pomeranusseed.pl lub www.pfp.com.pl.

Barbara Bartkowiak, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - Naszym celem jest wspieranie wszystkich, którzy pragną w przyszłości oprzeć swoją karierę o komercjalizację pracy   badawczej oraz chcących tworzyć innowacyjne pomysły związane z branżą tele-informatyczną, biotechnologią bądź nanotechnologią. Dlatego też utworzyliśmy pierwszy w Polsce Północno – Zachodniej Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej