Podsumowanie uczestnictwa PFP w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (GEW - Global Entrepreneurship Week) 2009

04.12.2009

W dniach 16-20 listopada 2009 Polska Fundacja Przedsiębiorczości współorganizowała w Szczecinie i Bydgoszczy Drugi Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (STP, GEW - Global Entrepreneurship Week).

Podczas tegorocznej edycji Tygodnia Przedsiębiorczości wydarzenia oferowane przez naszą instytucję realizowane były w ramach hasła "Innowacyjne pomysły drogą do przedsiębiorczości". Tym samym zachęcaliśmy młodych ludzi do podejmowania kreatywnych, nietuzinkowych, innowacyjnych postaw, stanowiących zaczątek oraz przewagę konkurencyjną własnej firmy.

W ramach 7 warsztatów, szkoleń i konferencji przeprowadzonych lub współorganizowanych przez Fundację, w ciągu 5 dni uczestniczyło blisko 500 osób - studentów, osób planujących założenie firmy oraz przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy główne Inicjatywy zaoferowane i zrealizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Szczecin

1. Szkolenie:
W dniu 18 listopada 2009, w ośrodku szkoleniowym PFP, przy ul. Monte Cassino 32, w Szczecinie, odbyło się szkolenie pt. "ABC przedsiębiorczości, czyli udany start do własnej firmy", przeznaczone dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (absolwenci szkół wyższych lub studenci ostatnich lat studiów) oraz dla początkujących przedsiębiorców. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Celem szkolenia z elementami warsztatowymi było zapoznanie uczestników z głównymi wymogami oraz obowiązkami, które wynikają z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia firmy w pierwszych miesiącach działalności. Uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy z zakresu ekonomicznej analizy pomysłu, podstaw prawnych wyboru formy organizacyjnej, rejestracji firmy, systemu podatkowego oraz obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali również symboliczne nagrody związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości.

2. Forum Inwestycyjne:
W dniach 19 i 20 listopada 2009 roku odbyło się "Forum Inwestycyjne AMBER 2009". Pierwszy dzień Forum miał miejsce w Hotelu Radisson Blu, przy placu Rodła 10. FORUM skierowane było zarówno do poszukujących finansowania (osoby poszukujące środków na sfinansowanie realnego, innowacyjnego biznesu), jak i inwestorów prywatnych (osoby chcące inwestować w nowe, często obarczone wysokim ryzykiem przedsięwzięcia). Pierwszy dzień Forum miał za zadanie przybliżyć inicjatywę Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" jako alternatywnego źródła finansowania (private equity) innowacyjnych przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, tzw. startupów oraz możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia doradczego dla młodych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów (Aniołów Biznesu). Ważnym elementem pierwszego dnia Forum były debaty na temat relacji między inwestorem a firmą szukającą finansowania oraz dyskusje na temat perspektyw rozwoju Sieci Aniołów Biznesu. Podczas konferencji zaprezentowano także konkretne propozycje inwestycyjne, z których publiczność wybrała najciekawszą, a której pomysłodawcy otrzymali specjalna nagrodę ufundowaną przez Panią Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Osoby, które nie dotarły bezpośrednio na Forum, mogły śledzić jego przebieg "na żywo" w Internecie. Drugi dzień Forum odbył się w ośrodku szkoleniowym PFP, przy ul. Monte Cassino 32. Zainaugurowano działalność pierwszego w tej części Polski, Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED - Projektu realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt Pomeranus Seed skierowany jest do osób /zespołów/przedsiębiorstw, które zamierzają stworzyć nową firmę opartą na nowatorskim pomyśle, wiedzy, technologii lub modelu biznesowym.

3. Specjalistyczne warsztaty:
W ramach Forum zarówno inwestorzy jak i projektodawcy mogli wziąć udział w specjalistycznych warsztatach, których celem było przekazanie wiedzy pomocnej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych:

  • warsztaty dla inwestorów: pt. "Umowa inwestycyjna i klauzule zabezpieczające inwestora" oraz pt. "Finansowy due dilligence w pigułce" podczas których przedstawiono informacje, które przydatne w momencie podjęcia decyzji o finansowaniu przez inwestora ciekawego pomysłu
  • warsztaty dla osób poszukujących finansowania: pt. "Prognozy finansowe w biznesplanie" oraz "Umowa inwestycyjna i klauzule zabezpieczające szukającego finansowania", miały za zadanie przekazać informacje, jak prawidłowo opracować biznesplan (pod kątem sprawozdań finansowych) oraz o czym należy pamiętać przy podpisywaniu umowy z potencjalnym prywatnym inwestorem.

Łączna liczba uczestników biorących udział w konferencji i warsztatach to ponad 300 osób.

Ponadto, w dniu 18 listopada 2009 roku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości wzięła udział w konferencji pt. "Wieczór młodych przedsiębiorców", która miała na celu zaprezentowanie innowacyjnych firm założonych przez młodych przedsiębiorców, nawiązanie współpracy pomiędzy firmami działającymi w Inkubatorach Przedsiębiorczości, a także spotkanie z inwestorami. Podczas Wieczoru osoby związane ze szczecińskim biznesem, jak również właściciele firm i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Fundacji, brali udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą "SKY IS THE LIMIT".

Bydgoszcz

1. Konferencja "Forum Przedsiębiorczych" odbyła się w dniu 16 listopada, w Wyższej Szkole Gospodarki, przy ul. Królowej Jadwigi 14. Konferencja skierowana była do osób przedsiębiorczych, głównie młodych, z całego województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprezentowała założenia inicjatywy Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" jako alternatywnego źródła finansowania (private equity) innowacyjnych przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, tzw. (startupów) oraz możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia doradczego dla młodych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów (Aniołów Biznesu).

2. Dwa szkolenia pt. "Bazowe kompetencje menedżerskie" odbyły się w dniach 19 i 20 listopada 2009, w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Jezuicka 2, które przeznaczone były dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie lub zarządzających grupami pracowników. W obu szkoleniach udział wzięło łącznie 60 osób. Podczas szkoleń uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat praktycznych metod zarządzania ludźmi, kierowania ich pracą, motywowania, usprawniania komunikacji w zespole, sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych i innych kompetencji niezbędnych do profesjonalnego pełnienia roli menedżera w organizacji. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wszystkim uczestnikom ŚTP zorganizowanym przez PFP dziękujemy za uczestnictwo oraz aktywność podczas konferencji, szkoleń i warsztatów. Gratulujemy wielu innowacyjnych pomysłów. Wierzymy, że wspierane przez Fundację przedsiębiorcze postawy młodych ludzi, wyzwolą energię i zaprocentują wieloma udanymi przedsięwzięciami gospodarczymi.

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z tych niecodziennych wydarzeń oraz zachęcamy do udziału w bieżących szkoleniach oraz inicjatywach realizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

FORUM AMBER - DZIEŃ 1

988_l014.jpg
987_l013.jpg
986_l012.jpg
985_l011.jpg
984_l010.jpg
983_l009.jpg
982_l008.jpg
981_l007.jpg
980_l006.jpg
979_l005.jpg
978_l004.jpg
977_l003.jpg
976_l002.jpg
975_l000.jpg
974_l001.jpg
973_l015.jpg

FORUM AMBER - DZIEŃ 2 - WARSZTATY

989_l000.jpg
990_l007.jpg
991_l001.jpg
992_l002.jpg
993_l003.jpg
994_l004.jpg
995_l005.jpg
996_l006.jpg

FORUM AMBER - DZIEŃ 2 - POMERANUS SEED

1000_l002.jpg
1001_l003.jpg
1002_l004.jpg
1003_l005.jpg
1004_l006.jpg
1005_l007.jpg
1006_l008.jpg
1007_l009.jpg
1008_l010.jpg
997_l000.jpg
998_l011.jpg
999_l001.jpg

SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1009_l011.jpg
1010_l001.jpg
1011_l000.jpg
1012_l002.jpg
1013_l003.jpg
1014_l004.jpg
1015_l005.jpg
1016_l006.jpg
1017_l007.jpg
1018_l008.jpg
1019_l009.jpg
1020_l010.jpg

 
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej