Innowacyjne pomysły drogą do przedsiębiorczości

30.10.2009

Podczas tegorocznej edycji Tygodnia Przedsiębiorczości oferowane przez naszą instytucję wydarzenia realizowane są w ramach hasła "Innowacyjne pomysły drogą do przedsiębiorczości". Tym samym pragniemy zachęcić młodych ludzi do podejmowania kreatywnych, nietuzinkowych, innowacyjnych postaw, stanowiących zaczątek oraz przewagę konkurencyjną własnej firmy.

Inicjatywy oferowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości:

1. Szkolenia (warsztaty)

 • Tytuł: "ABC przedsiębiorczości, czyli udany start do własnej firmy"
 • Termin: 18.11.2009, czas: 10:00 - 15:00
 • Miejsce: sala Toronto, siedziba PFP, ul. Monte Cassino 32, Szczecin
 • Dla kogo: osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej (absolwenci szkół wyższych lub studenci ostatnich lat studiów) oraz początkujący przedsiębiorcy
 • Liczba osób: 30
 • Trener: Marta Frąckowiak

Celem szkolenia z elementami warsztatowymi jest zapoznanie uczestników z głównymi wymogami oraz obowiązkami, które wynikają z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia firmy w pierwszych miesiącach działalności. Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy w zakresie ekonomicznej analizy pomysłu, podstaw prawnych wyboru formy organizacyjnej oraz rejestracji firmy, systemu podatkowego oraz obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych. Szkolenie w formie aktywnych warsztatów, poprowadzi pani Marta Frąckowiak - praktyk - doradca rachunkowy i prawny, wieloletni trener PFP. W ramach warsztatu zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz serwis kawowy. Szczegółowy zakres warsztatów prezentuje załączony program.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przesyłając formularz "Zgłoszenie uczestnictwa" (dostępny w załączniku) do Fundacji: faxem: (091) 312-92-01 lub pocztą internetową e-mail: pfp@pfp.com.pl.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona !
Serdecznie zapraszamy !

2. Szkolenia (warsztaty)

 • Tytuł: "Bazowe kompetencje menedżerskie"
 • Termin: 19.11.2009 (każdego dnia osobna grupa uczestników), 20.11.2009 (każdego dnia osobna grupa uczestników)
 • Czas: 10:00-15:00 - pierwszy dzień, 08:00-14:00 - drugi dzień Miejsce: Urząd Miasta Bydgoszczy sala nr 2 tzw. Łochowskiego, parter ul. Jezuicka 2 , Bydgoszcz
 • Dla kogo: osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej (absolwenci szkół wyższych lub studenci ostatnich lat studiów), przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw
 • Liczba osób: 35
 • Trener: Elżbieta Stelmach

Profesjonalne zarządzanie ludźmi jest dzisiaj jedną z najważniejszych umiejętności menedżerskich. Każda firma potrzebuje dobrych i mądrych menedżerów, na równi z kapitałem bądź nowoczesnymi technologiami. Nowe wymagania stawiane menedżerom powinny być wsparte kształtowaniem nowych umiejętności. Dobry menedżer to nie tylko dobry zarządca i decydent ale również inspirator zdolny do motywowania ludzi i angażowania ich w budowanie strategii rozwoju firmy, kształtowanie jej wizerunku i kultury organizacyjnej oraz dobrych relacji interpersonalnych.

Podczas jednodniowego szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę na temat praktycznych metod zarządzania ludźmi, kierowania ich pracą, motywowania, usprawniania komunikacji w zespole, sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych i innych kompetencji niezbędnych do profesjonalnego pełnienia roli menedżera w organizacji.

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Stelmach - licencjonowany doradca zawodowy, pedagog, trener w dziedzinie zajęć psychologiczno-motywujących, wieloletni szkoleniowiec PFP. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie. Szczegółowy zakres warsztatów prezentuje załączony program.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz więcej informacji można uzyskać poprzez strony internetowe organizatorów Światowych Dni Przedsiębiorczości w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.pl lub www.kujawsko-pomorskie.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona !
Serdecznie zapraszamy !

3. Konferencje i warsztaty w ramach FORUM INWESTYCYJNEGO AMBER 2009

Forum AMBER 2009 to wyśmienita okazja do zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami oraz sposobami ich finansowania. Dodatkowo, to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń z praktykami świata biznesu, specjalistami z zakresu prawa, analizy ekonomicznej oraz negocjacji inwestycyjnych. W trakcie konferencji uczestnicy dowiedzą się czy i gdzie ulokować kapitał oraz jakie wiąże się z tym ryzyko. Forum AMBER 2009 to dwudniowa konferencja oraz specjalistyczne warsztaty dla osób poszukujących finansowania oraz inwestorów prywatnych.

I DZIEŃ

 • Konferencja: "Forum Inwestycyjne AMBER 2009"
 • Termin: 19.11.2009, czas: 09:00 - 19:00
 • Miejsce: Hotel Radissonblu, sala Vivaldi pl. Rodła 10, Szczecin
 • Dla kogo: poszukujący finansowania (osoby poszukujące środków na sfinansowanie realnego, innowacyjnego biznesu), inwestorzy prywatni (osoby chcące inwestować w nowe, często obarczone wysokim ryzykiem przedsięwzięcia)

Pierwszy dzień Forum ma za zadanie przybliżenie inicjatywy Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" jako alternatywnego źródła finansowania (private equity) innowacyjnych przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, tzw. startupów oraz możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia doradczego dla młodych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów (Aniołów Biznesu).

W trakcie pierwszego dnia konferencji odbędą się debaty na temat relacji między inwestorem a firmą szukającą finansowania oraz dyskusje na temat perspektyw rozwoju działalności Aniołów Biznesu. W dalszej części konferencji zaprezentowane zostaną konkretne propozycje inwestycyjne.

Szczegółowy program Forum znajduje się na stronie Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" - www.amberinvest.org. W każdym dniu Forum zapewniamy serwis kawowy oraz lunch. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez stronę internetową Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" w zakładce "Forum Amber" - www.amberinvest.org/forum-amber/zglos-sie.html.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona !
Serdecznie zapraszamy !

II DZIEŃ

 • Konferencja: "Forum Inwestycyjne AMBER 2009"
 • Termin: 20.11.2009, czas: 10:00 - 19:00
 • Miejsce: sala Toronto, siedziba PFP oraz sala Montreal (warsztaty) ul. Monte Cassino 32, Szczecin
 • Dla kogo: poszukujący finansowania (osoby poszukujące środków na sfinansowanie realnego, innowacyjnego biznesu), inwestorzy prywatni (osoby chcące inwestować w nowe, często obarczone wysokim ryzykiem przedsięwzięcia)

W drugim dniu Forum zainaugurowana zostanie działalność pierwszego w tej części Polski, Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED - Projektu realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt Pomeranus Seed skierowany jest do osób /zespołów/przedsiębiorstw, które zamierzają stworzyć nową firmę opartą na nowatorskim pomyśle, wiedzy, technologii lub modelu biznesowym. Ponadto, zarówno inwestorzy jak i projektodawcy będą mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach, które pomogą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Warsztaty dla inwestorów:
1. "Umowa inwestycyjna i klauzule zabezpieczające inwestora"
2. "Finansowy due dilligence w pigułce"

Warsztaty dla osób poszukujących finansowania:
1. "Prognozy finansowe w biznesplanie"
2. "Umowa inwestycyjna i klauzule zabezpieczające szukającego finansowania"

Szczegółowy program Forum oraz poszczególnych warsztatów znajduje się na stronie Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" - www.amberinvest.org. W każdym dniu Forum zapewniamy serwis kawowy oraz lunch. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez stronę internetową Sieci Aniołów Biznesu "AMBER" w zakładce "Forum Amber" - www.amberinvest.org/forum-amber/zglos-sie.html.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona !
Serdecznie zapraszamy !

Jesteśmy przekonani, że proponowane inicjatywy w myśl hasła "Innowacyjne pomysły drogą do przedsiębiorczości" pozwolą zakwitnąć kreatywnym, innowacyjnym pomysłom młodych ludzi.

Dodatkowe informacje nt. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości znajdują się na stronie www.przedsiebiorczosc.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy !

Udział we wszystkich wydarzeniach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości realizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest bezpłatny !

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej