Rozpoczęcie realizacji Projektu SPEED Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie

23.09.2008

Informujemy, że dnia 01 września 2008 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, w partnerstwie ze Stargardzką Izbą Gospodarczą, rozpoczęła realizację Projektu pt. SPEED Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (Wniosek nr POKL/1/8.1.1/104/08).

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób pracujących - zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach powiatu stargardzkiego, zameldowanych w województwie zachodniopomorskim, w zakresie zarządzania, marketingu, finansów, umiejętności interpersonalnych oraz znajomości języków obcych.

Cele szczegółowe projektu to:

  • podniesienie świadomości z zakresu nowoczesnych narzędzi zwiększania efektywności produkcji, technik sprzedaży, skutecznej reklamy i public relations, zarządzania zasobami ludzkimi, controllingu, a także zwiększenie możliwości komunikacji pracowników z coraz liczniejszymi zagranicznymi kontrahentami i zarządami przedsiębiorstw (język angielski),
  • podniesienie kwalifikacji osobistych osób związanych m.in. z wykorzystaniem narzędzi IT, a także znajomością języków obcych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia osób pracujących.

 

Zapraszamy na stronę Projektu: www.speed.stargard.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej