test1

Polska Fundacja Prezedsiębiorczości pierwszą instytucją świadczącą usługi proinnowacyjne w województwie zachodniopomorskim

21.05.2008

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie pozytywnego wyniku audytu zgodnie z zapisami § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MSP (Dz.U. Nr 27, poz. 221) zakres usług Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do rejestru KSU z numerem 16/09/2005/110 został rozszerzony o usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie jest pierwszym i na razie jedynym w województwie ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji świadczącym usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

Nowe usługi oferowane są małym i średnim przedsiębiorcom, którzy poszukują partnerów w celu zakupu lub sprzedaży nowych technologii, wymagają oceny potrzeb technologicznych, wdrażania nowych technologii, nowego procesu technologicznego lub usługi.

W ramach nowej usługi Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje:

  • audyt technologiczny w przedsiębiorstwie zakończony raportem identyfikującym kluczowe technologie, potrzeby, bariery i szanse wraz z rekomendacjami do dalszych działań (audyt technologiczny to bardzo często element konieczny, który zwiększa szanse przedsiębiorców przy aplikowaniu o środki z funduszy strukturalnych UE !!!)
  • przygotowanie oferty lub zapytania technologicznego
  • pomoc w z znalezieniu partnera - dostawcy/nabywcy technologii
  • doradztwo w procesie podpisania umowy transferu technologii
  • doradztwo z zakresu pozyskiwania dotacji w ramach funduszy Unii Europejskiej lub kapitału wysokiego ryzyka na zakup nowej technologii

Dodatkowo dzięki współpracy Fundacji z Politechniką Szczecińską (Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii) przedsiębiorcy otrzymują dostęp do bazy danych potencjalnych partnerów na terenie całej Europy.

Wszystkie etapy usługi proinnowacyjnej świadczone są dla przedsiębiorców bezpłatnie i odbywają się z poszanowaniem zasad poufności informacji o przedsiębiorstwie.

Serdecznie zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z usługi doradztwa proiinowacyjnego !!!

Ośrodek Szkoleniowy i siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 091-312-92-16
e-mail: pfp@pfp.com.pl
w godz. 8:00 - 16:00

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej