Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym PFP.

18.07.2007

Zachęcamy do skorzystania z nowej grupy usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości współpracuje z ośrodkami naukowymi w regionie i całej Polsce (poprzez Krajową Sieć Innowacji). Nasze kontakty z ośrodkami Innovation Relay Centre umożliwią dotarcie z zapytaniem lub ofertą technologiczną do przedsiębiorstw i uczelni w całej Europie.

Oferujemy Państwu:

  • wsparcie w poszukiwaniu lub promocji rozwiązań technologicznych zarówno w Polsce jak i Europie (jednostki badawczo-rozwojowe i przedsiębiorstwa)
  • wsparcie w kontaktach z ośrodkami badawczo-rozwojowymi (m.in. pozyskiwaniu opinii o innowacyjności technologii, korzystaniu z aparatury laboratoryjnej, przeprowadzaniu badań i opracowywaniu ekspertyz)
  • konsultacje nt. podstaw prawa własności przemysłowej, możliwości pozyskania finansowania na działalność innowacyjną
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej