Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy - wyróżniony!

03.07.2007

W dniu 2 lipca 2007 w Warszawie odbyła się konferencja pt. Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki. Podczas konferencji wręczono statuetki i dyplomy "Najlepsza inwestycja w człowieka" dla laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS". Miło nam poinformować, że jednym z laureatów i jedynym z województwa zachodniopomorskiego została Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która została wyróżniona za projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy realizowany w ramach SPO RZL, Działanie 1.6. Statuetkę z rąk Pani Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Nikolausa van der Pasa, Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej odebrała Pani Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy był realizowany w partnerstwie z Telewizją Polską SA, Oddział w Szczecinie w okresie od października 2005 r. do 30 listopada 2006 r. Proces rekrutacji uczestniczek wspierany był przez Powiatowe Urzędy Pracy. W ramach inicjatywy odbyło się 20 edycji szkoleń dla kobiet województwa zachodniopomorskiego w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także poszukiwania pracy. Równolegle do szkoleń Telewizja Polska wyemitowała 20 programów prezentujących rzeczywiste przykłady przedsiębiorstw założonych, a także zarządzanych z sukcesem przez kobiety. W ten sposób połączono dwa elementy aktywizacji zawodowej: szkolenia i promocja postaw przedsiębiorczych.

W rezultacie w szkoleniach wzięło udział 306 uczestniczek, z czego po zakończeniu projektu:

  • 72 z nich podjęły pracę
  • 48 założyło działalność gospodarczą (w tym 28 uzyskało dotację z Powiatowych Urzędów Pracy)
  • 12 odbyło staż zawodowy lub przygotowanie zawodowe
  • 41 uczestniczyło w dalszych szkoleniach
  • 4 uzyskały pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS na prowadzenie działalności
1309_news703.jpg
1310_news702.jpg
1537_p7020019.jpg
1539_p7020013.jpg
1540_p7020025.jpg
1541_p7020026.jpg
1542_p7020030.jpg
1543_p7020032.jpg
1544_p7020033.jpg
1545_p7020044.jpg
1546_p7020046.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej