Polska Fundacja Przedsiębiorczości na liście laureatów konkursu Dobre praktyki EFS

05.06.2007

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na liście laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS", ogłoszonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego !

W dniu 05 czerwca 2007r. Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił listę laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS". Z przyjemnością informujemy, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości została laureatem konkursu z projektem "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy", który uzyskał tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2007".

W ramach konkursu wyłoniono 60 projektów, które uzyskały tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2007". Zostały one wybrane spośród 329 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ocenie merytorycznej podlegało 316 projektów, które przeszły pomyślnie weryfikację formalną. Spośród nich 5 projektów, z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów każdego z tych projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Uroczyste wręczenie nagród - statuetek, przyznających prawo posługiwania się tytułem "Najlepsza inwestycja w człowieka", będzie miało miejsce podczas gali zorganizowanej w ramach konferencji "Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki", która odbędzie się w dniu 2 lipca br. w Warszawie. Lista 60 laureatów konkursu, z wyróżnionymi pięcioma projektami, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, w kolejności alfabetycznej (nazwa projektu - projektodawca - program operacyjny jest prezentowana na stronie http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

Więcej informacji www.efs.gov.pl

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej