Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II Sp. z o.o

17.06.2007

W styczniu 2007 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości utworzyła Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" Sp. z o.o.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" jest jednym z pierwszych w Polsce funduszem venture capital, który uwzględnia w swojej ofercie finansowanie inwestycji przedsiębiorstw instrumentem kapitału zalążkowego (seed capital).

Głównym celem Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" jest dostarczanie kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

Misja i zadania FII - POMERANUS II to przede wszystkim:

  • wzmacnianie konkurencyjności gospodarki poprzez finansowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze przedsiębiorstw
  • pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz nowych technologii w nowopowstających jak i istniejących młodych przedsiębiorstwach
  • wzmacnianie działań mających na celu transfer i wdrażanie nowych technologii

Inwestycje Funduszu będą koncentrowały się na wdrażaniu nowych technologii oraz wdrażania przemysłowych patentów i wzorów użytkowych. Preferowane będą inwestycje mające na celu wdrożenie innowacji głównie w dziedzinie nowych technologii oraz nowoczesnych i wysoko efektywnych rozwiązań w dziedzinie produkcji i w usługach.

Inwestowaniem objęte będą:

  • przedsięwzięcia tzw. fazy zasiewu - kapitał dostarczany będzie na bardzo wczesnym etapie przedsięwzięcia, najczęściej na zbudowanie prototypu produktu, przeprowadzenie wstępnej analizy rynkowej, skompletowanie kadry menadżerskiej

oraz

  • kolejne etapy rozwoju firm, tzw. start-up - jest to faza związana z rozpoczęciem działalności, rozwojem produktu i wstępnym marketingiem pragnących wprowadzić na rynek nowatorskie innowacyjne rozwiązania

Dla przedsiębiorców Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" oznacza wspieranie komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych w fazie początkowej, czyli od pomysłu poprzez ocenę szans wdrożenia innowacji, finansowanie kosztów badań, testów, prototypów, próbnej partii, etc. oraz finansowanie już skomercjalizowanych innowacyjnych przedsięwzięć.

Działalność Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" Sp. z o.o. polega między innymi na wspieraniu wstępnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa poprzez sfinansowanie np. kosztów przygotowania prototypu, uzyskania certyfikatu i norm jakości czy dopuszczenie do rynku, uzyskania patentu, wstępnej analizy rynku, szkoleń etc.

Ankieta
Innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców, którzy rozwijają się w oparciu o nowoczesne rozwiązania charakteryzujące się wysokim ryzykiem zachęcamy do wypełnienia wstępnej ankiety, która pozwoli nam bardziej dopasować nowy instrument finansowy do ich potrzeb.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
fiipomeranus2@pfp.com.pl

Informacje przekazywane w ankiecie będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów działalności Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" Sp. z o.o.

 

 

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej